Schránka důvery
Ztracené děti
AMK Praha-Petrovice
Bakalari - Elektronicka žákovská knížka

Školská rada

Školská rada při Základní škole Praha–Petrovice,
pracoviště Edisonova 40 a Dopplerova 351,
109 00 Praha 10–Petrovice

Složení školské rady

Aktuální složení školské rady

Dokumenty

žádné aktuální termíny

Termíny zasedání

žádné aktuální termíny

Zápisy ze zasedání

zasedání zatím neproběhlo